Våre kunder


Vi er stolte av det vi  får til sammen med kundene våre.  Machina bidrar til effektivisering og merverdi, av og til i så stor grad at systemene betaler seg selv innen første året. Våre løsninger gir trygghet, sporbarhet, kvalitet og effektivitet, og det setter de pris på. Å levere på budsjett og til avtalt tid er ikke annet enn en selvfølge.  

«Vi som forvalter Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er svært fornøyde med oppfølgingen og samarbeidet vi har hatt, både i utviklingsløpet, men også særlig mens tjenesten har vært i løpende drift, Vi har opplevd machina som smidige, både når det har vært nødvendig med justeringer av kravspesifikasjoner og endringsmeldinger, og som kompetende og initiativrike når det gjelder å finne de beste løsningene underveis»
-Direktorat for forvaltning og IKT (DIFI)

 «Oppdraget ble løst innen de definerte kostnadsrammer. Endringer/utvidelser i prosjektet som ble bestilt underveis ble kun i enkelte tilfeller der det var snakk om større utviklingsarbeid, belastet ekstra.»

-Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

 Smidigst i klassen

Vi arbeider tett med kundene våre. Som et naturlig del av selskapets fokus på smidig utvikling, er kunden involvert i utviklingen av sin egen løsning. Systemutvikling og forretningsutvikling går hånd i hånd, og statiske kravspesifikasjoner fort blir utdatert. Det er ingen tjent med.

«Dialogen og samarbeidet med leverandør har vært eksemplarisk. Leverandør har vist stor grad av samarbeidsevne, smidighet og utpreget serviceinnstilling…» 
 -Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD)

 Vi er her, også etter at systemet er installert.

Vår leveranse slutter ikke ved installering. Vi forplikter oss til å følge opp, holde vedlike og bistå våre kunder videre i deres prosesser, og vi gjør det med glede. Ingenting er som å se effekten av det man har laget i praksis, og vi lærer masse som våre andre kunder får nytte av. Ideer, forbedringer og justeringer kan vel så gjerne komme fra bruker som av utviklere. Det skulle bare mangle at vi ikke pratet med dem.

«Vi oppfatter at Machina har en uvanlig god evne til å forklare programvarens funksjonalitet, gi forslag til løsninger mm. «

-Kreftforeningen
 
 

Lurer du på hvordan det er å jobbe med oss?  Snakk med noen som har gjort det!