Tjenester


Smidig systemutvikling

Machinas leverer programvare og systemutviklingstjenester til bedriftsmarkedet og offentlig sektor. Vi er kontinuerlig involvert i utvikling og tilrettelegging av forretningsløsninger for våre kunder, basert på det beste og siste innen IT generelt, og internetteknologi spesielt. Machina har spisskompetanse innen teknologier som Java (J2EE) og Microsoft .NET, inkludert webservices teknologi. Kombinert med et sterkt fokus på bruk av fri/åpen programvare, gir dette oss en særstilling i forhold til våre konkurrenter – og setter våre kunder i en gunstig IT strategisk posisjon.
Machinas team består både av systemutviklere og prosjektledere. Vi påtar oss prosjekter av alle størrelser. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om våre systemutviklingstjenester – vi stiller gjerne opp for en uforpliktende presentasjon.
Hos Machina er vi eksperter på smidige, testdrevne utviklingsprosjekter. Vi benytter KanBan som visuelt styringssystem og generell metode i våre smidige utviklingsprosjekter. Teknisk er vi alltid og kontinuerlig i forkant – vi benytter det siste innen utviklingsverktøy og -språk, og eXtreme Programming (XP) som systemutviklingsmetode.

Kompetanse

Machina bygger sine løsninger og programvare med  Java og .NET – det er her vi har vår spisskompetanse. Web-baserte brukergrensesnitt utvikler vi med HTML5/JavaScript.
De sentrale teknologiene og verktøyene vi benytter i vårt arbeid:
– Insights (egenutviklet rammeverk)
– Activiti (BPMN engine)
– BPMN (Business process modeling notation)
– JBoss (applikasjonsserver)
– Glassfish (applikasjonsserver)
– MySQL (database)
– PostgreSQL (database)
– Oracle (database)
– MS SQL Server (database)
– Lucene (søk)
– Eclipse (IDE)
– Netbeans (IDE)
– Visual Studio (IDE)