Prosessvisualisering og prosedyredokumentasjon


fravære wide

Ønsker du økt prosessorientering i din organisasjon? Med Insights Flow kan din bedrift eller organisasjon oppnå et gjennomført prosessfokus, der alle arbeidsprosesser er dokumentert i et vedlikeholdbart og visualiserbart kvalitetssystem.

Det er til enhver tid  prosessene som avgjør både effektivitet og fleksibilitet i en organisasjon. Måloppnåelse og gode medarbeidere er avhengig av gode prosesser for å levere resultater, likevel er definerte prosessbeskrivelser og dokumentasjon ofte mangelvare.  Vår løsning Insights Flow  gir bedre forankring og fokus, enklere opplæring og bedret forståelse for de vesentlige prosessene i din organisasjon. Flow lar deg grafisk fremstille organisering og visualisering av arbeidsprossessene, og knytte dette til nødvendig informasjon. Med et kvalitetssystem som dokumenterer flyt og prosess i kombinasjon med hva som skal og bør gjøres oppnår man betydelig effektivitetsforbedring og ikke minst gjennomføringevne og resultater i endringsprosesser.  Flow er et komplett BPM verktøy (Business Process Management Suite) og kan også eksekvere de dokumenterte prosesser og automatisere arbeidsflyt og oppgavetildeling.

Ta gjerne kontakt for en prat om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å visualisere flyt, prosesser og prosedyrer for ledelse og ansatte:

Helge Loy: 419 15 334
Tor Erik Gregersen: 916 14 209

Med Insights Flow kan du…

  • Vedlikeholde samtlige grunnlagsdata selv, inkludert saksskjema, oppgaveskjema, brevmaler og roller/rettigheter
  • Enkelt definere dine arbeidsprosesser og designe dine flyt-applikasjoner i et rikt visuelt verktøy basert på anerkjente standarder (BPMN/XPDL)
  • Iverksette dine prosesser, slik at produksjon og fordeling av oppgaver, samt flyt av meldinger, hendelser og forretningsdata (dokumenter, skjema, saker osv) skjer på korrekt måte og til riktig tid
  • Overvåke dine igangsatte prosesser, og oppnå full sporbarhet og kontroll med arbeidsaktiviteter
  • Involvere eksterne i dine elektroniske arbeidsprosesser
  • Visualisere dine arbeidsprosesser for alle involverte parter, slik at læring og prosessforbedring blir en integrert og naturlig del av organisasjonen

Flow er basert på BPMN-standarden og leveres som en frittstående .NET applikasjon for redigering og konfigurasjon av arbeidsprosesser, og et eget webbasert grensesnitt for sluttbrukere.

Last ned produktark (PDF)