En komplett løsning for saks- og søknadsbehandling


 • Er din arbeidshverdag preget av ulike systemer, kommunikasjon på tvers av kanaler og avdelinger og ineffektiv arbeidsflyt er Insights Grants systemet for deg.

Kombinasjonen av ulike systemer, e-post, og personer på kryss og tvers av avdelinger og steder gjør at arbeidsflyten i saks- og søknadsbehandling ofte er uoversiktlig og ineffektiv. Insights Grants automatiserer rutiner og organiserer arbeidsflyten fra A til Å slik at saksbehandlerne kan konsentrere seg om sine oppgaver.

«Gjennom innføringen av Grants har vi opplevd en betydelig effektivisering av våre søknadsprosesser  i tillegg til at vi har kuttet kostnader forbundet med drift og vedlikehold. Vi er svært fornøyd med samarbeidet med Machina, både med tanke på kvalitet på leveransen, og med samarbeid og serviceinnstilling»

– Kreftforeningen

Rett informasjon til rett person på rett tid

Rett informasjon til rett person på rett tid er vesentlig for effektiv behandling av saker og søknader. Med et godt prosesstyringsverktøy i bunn kan organisasjonen ikke bare sørge for at alle får det de trenger når de trenger det, men også kontinuerlig forbedre og optimere de ulike arbeidsflytene. Alle ledd og deltakere  ivaretas og håndteres av ett og samme system. Fra online skjemabygging og -innsending, via vurdering og handling, frem til og med fremdrift- og sluttrapportering blir saksgangen støttet og ivaretatt av Insights Grants. Dermed sikres en rask, sporbar og oversiktlig prosess for alle involverte .

«Med Insights Grants har vi nådd vår målsetning om et komplett elektronisk saksbehandlingssystem som ivaretar alle ledd i organisasjonens tilskuddsforvaltning. Grants forenkler og effektiviserer våre prosesser, og bidrar samtidig til å utvikle NordForsk som organisasjon. Machina arbeider kontinuerlig med å forbedre og videreutvikle systemet, og som kunde opplever vi å bli fulgt opp på en eksemplarisk måte. Insights har vært en viktig investering for NordForsk, og vi er svært fornøyde med den løsningen vi har valgt.»

– NordForsk

Prosessorientert og oppgavefokusert

Vi sier Grants er prosessorientert og oppgavefokusert. Prosessene skal styres og ledes av systemet og  avgjørelsene som tas av saksbehandlere. Saksbehandlere og ledere på sin side får en enhetlig arbeidsflate med fokus på de oppgavene som må løses. Alle arbeidsflater er fleksible og kontekstbasert slik at de kan optimaliseres for å gi den informasjonen som er nødvendig i den aktuelle oppgaven.

«Insights Grants ivaretar i dag hele søknadsprosessen til Fondet – fra innsending av søknad, tildeling av stipend, til endelig sluttrapportering og arkivering. Innføringen av Grants har gitt tidsbesparende saksbehandling av søknader og oppfølging av tildelinger. Fondet har med Insights fått strømlinjet saksbehandling, samtidig som vi har bevart individuell og fleksibel oppfølgning av søknader og søkere.»

-Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Med Insight Grants får du et komplett system for saks- og søknadsbehandling og med spesialiserte programtillegg for tilskuddsforvaltning/økonomiske søknader. Grants integreres med de systemene du allerede har i organisasjonen.

 

Kontakt oss for en mer strømlinjeformet hverdag:

Helge Loy: 419 15 334
Tor Erik Gregersen: 916 14 209

Egenskaper for Insights Grants:
 • Prosessorientert og oppgavefokusert
 • Mulighet for automatisering av oppgaver og hendelser
 • Universelt utformede brukergrensesnitt
 • Dedikerte, webbaserte arbeidsflater for interne og eksterne brukere
 • Moderne brukergrensesnitt som fungerer på alle plattfomer (inkl. nettbrett)
 • Enkelt å integrere med andre systemer (økonomi, sak/arkiv, portal, Altinn osv)
 • Egen modul for Systemadministrator, hvor samtlige grunnlagsdata kan vedlikeholdes og konfigureres, slik at systemet kan leve og være dynamisk gjennom brukstiden gjennom vedlikehold av
  – Ordninger/utlysninger
  – Skjema for saker, søknader og oppgaver
  – Budsjettmaler
  – Brevmaler med fletting
  – Roller og rettigheter
  …og mye mer!
 • Egen modul for visuell bygging og vedlikehold av alle arbeidsflyter/saksprosesser (BPMN 2.0)
 • Støtter enhver tilskudds-, saks- og søknadsprosess. Både interne og eksterne brukere/organisasjoner kan involveres i prosessene.