Jobb med oss


Å jobbe i Machina er spesielt. Hos oss er frihet, fleksibilitet, samarbeid, ansvar og personlig utvikling selve målet med måten vi organiserer oss på.

I Machina tilpasser du selv egen arbeidstid, og du får selv frihet til å arbeide der du ønsker (hjemme/hytten/kontoret). Du får også stor påvirkning på innholdet i det arbeidet du utfører for bedriften. Du får mulighet til både tett samarbeid i team, og individuelt arbeid. Hos oss er det resultater og kvalitet i leveransene  som teller.  Vi vet at tilfredse ansatte gir tilfredse kunder.

Mulighet for eierskap

Vi ønsker at flest mulig ansatte skal få eierskap i selskapet, og vi eier oss selv 100%. Vi har en flat organisasjonsstruktur, der alle er likeverdige deltakere i et team med felles mål.

I front, alltid.

Machina er alltid i forkant teknologisk. Hos oss finner du særdeles kompetente mennesker som til enhver tid prøver ut og tar i bruk ny og fremtidsrettet teknologi og muligheter. Vi oppfordrer alle våre ansatte til kontinuerlig kompetanseutvikling, og oppfordrer til å bruke tid på selvutvikling, utprøving, «leking», kursing og liknende.
Machina er og skal være  i utvikling. Vi har brukt, og skal bruke mye ressurser på FoU-aktiviteter knyttet til våre egenutviklede løsninger (Insights, Grants, og Flow, – se «Produkter»). Dette legger grunnlaget for en solid vekst i både antall ansatte og omsetning de neste årene.
Ta kontakt dersom Machina høres riktig ut for deg!